hét netwerk voor ambitieuze jonge vrouwen

Privacy beleid

Jouw privacy is voor TOPFEM erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Via verschillende formulieren op topfem.org (en topfem.nl) wordt bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen TOPFEM en de desbetreffende bezoeker. We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. TOPFEM zal de door jou ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken zonder jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting.

Als je hier vragen over hebt, dan kun je contact opnemen met TOPFEM. Als je er geen prijs op stelt om iets van TOPFEM te horen of te ontvangen, meld dat dan per e-mail of schriftelijk aan TOPFEM, Haagweg 135, 2321 AA Leiden, dan verwijderen we jouw gegevens uit ons bestand.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op topfem.org (of topfem.nl) kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring

TOPFEM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacy verklaring kun je contact opnemen met TOPFEM.

Disclaimer

TOPFEM streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan TOPFEM niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. TOPFEM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt TOPFEM het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die TOPFEM naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door TOPFEM beschouwd als zijnde niet- vertrouwelijk en bedoelt om door TOPFEM vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder  nog enige nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacy verklaring. TOPFEM behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.