hét netwerk voor ambitieuze jonge vrouwen

Research Summary

TopFem@Zuidas

Every month we’ll be posting a summary of research that has been done by TopFem members as part of the Leadership Programme (formerly known as the Talent Programme). This month the summary research is done by Maartje de Boer, Carlijn Gouw, Hester Sapir and Judith Tielen, whom conducted research at the Zuidas.


Deze studie heeft getracht verbanden te zoeken tussen de succesvolle carrières van 32 vrouwen in topfuncties uit 19 bedrijven op de Zuidas. De informatie geeft inzicht in de levensloop en keuzes van vrouwen die zich anno 2013 in de topfuncties binnen de consultancy, advocatuur en bankwezen bevinden. 

Het beeld van de vrouw die wij hebben geïnterviewd is een vrouw van midden 40. Zij is getrouwd, heeft twee kinderen en kreeg haar eerste kind op haar 35e, vijf jaar later dan het Nederlands gemiddelde.

In haar jeugd groeide zij op in een hogere middenklasse gezin met beide ouders en twee broers of zussen. Vaak hadden beide ouders een goede opleiding genoten, maar ook veel Zuidas- vrouwen schetsen een gezinssituatie met een hoog opgeleide vader als de kostwinner van het gezin (afgeronde hbo- of wo-opleiding) en een niet- of minder werkende moeder (geen of opleiding op mbo-niveau).

Tijdens de basis- en middelbare school hielden de Zuidas-vrouwen zich niet zozeer bezig met hun schoolprestaties, maar hadden vooral een druk schema met sport, hobby’s en bijbaantjes. Een grote groep van de vrouwen beoefende meerdere individuele sporten, zoals tennis en/of ballet, of deden een teamsport als hockey. Ook had een groot aantal een bijbaan.

Na de middelbare schooltijd worden de keuzes van de vrouwen uniformer. Een duidelijk profiel is dat van een rechtenstudente die in zes  jaar twee studies afrond. Naast de studie noemen vrouwen als bezigheden het lidmaatschap van een studie- en/of studentenvereniging met bestuurs- of commissieactiviteiten en verschillende bijbaantjes al dan niet op vrijwillige basis. Tijdens hun studie lopen ook veel vrouwen stage, wat voor veel van hen na hun studie doorloopt in hun eerste functie.

Voor een groot aantal vrouwen is de werkgever van hun stageplaats nog steeds de werkgever waarvoor zij nu werken. Er wordt weinig geswitched van werkgever. Deze vrouwen zijn binnen hun bedrijf doorgegroeid naar de functies die zij nu hebben en sommigen zijn voor een periode in het buitenland gaan werken. Nu wonen zij in Nederland dicht bij hun werk om de reistijd van werk naar huis te minimaliseren. Met een kortere reistijd liggen de uren die besteed kunnen worden aan werk en werkgerelateerde zaken hoog, gemiddeld op 48 uur per week. Bij de groep vrouwen die boven de 40 uur per week uitkomen, ligt dit gemiddelde zelfs op 58 uur per week.

Tevens zijn de intrinsieke persoonskenmerken bekeken. Veel vrouwen omschrijven zichzelf als resultaatgericht en als doorzetters. Ze zeggen goed samen te kunnen werken en over sterke ‘people skills’ te beschikken. Een aantal negatieve eigenschappen komen ook bij meerdere vrouwen overeen. Veel vrouwen vinden zichzelf ongeduldig en eigenwijs.

Als drijfveer voor het werken op topniveau, noemen vrouwen veel meer innerlijke motivatoren. Als innerlijke drijfveer zeggen zij met name te worden gedreven door de passie voor hun vak en hun persoonlijke ambities. Vrouwen willen behoren tot de top van het segment waarin zij werkzaam zijn, zich onderscheiden en zich blijven ontwikkelen om zo het beste uit zichzelf te halen. Naast deze innerlijke drijfveer willen veel vrouwen iets kunnen beteken voor andere mensen.

Gedurende hun loopbaan hebben sommige vrouwen zich laten leiden door wat op hun carrièrepad kwam. Anderen hebben hun carrière juist stap voor stap gepland. Een van de momenten die veel vrouwen hebben gepland is het krijgen van kinderen. Omdat de meeste dames er voor hebben gekozen om fulltime te werken om hun ambitie te kunnen nastreven, geven zij tevens aan altijd een goede balans te zoeken tussen werk en hun sociaal leven met vrienden en familie.

Waardoor hebben de Zuidas-dames de top wel bereikt en anderen niet? De vrouwen noemen meerdere factoren die hiertoe hebben bijgedragen. Naast hard werken is innerlijke drive en passie nodig om omhoog te klimmen. Doorzettingsvermogen daarbij is van belang. Daarnaast is de drang om zich te blijven ontwikkelen en zich te focussen op wat je wil bereiken belangrijk om door te groeien. De thuissituatie, vooral de steun die hieruit voorkomt, speelt een grote rol. Om alles draaiende te houden schakelt 96,8% van de Zuidas-vrouwen ook hulp in in de vorm van een oppas, tuinman of schoonmaakster.

Als laatste is de vrouwen gevraagd naar de rol van een partner in het bereiken van een toppositie. Opvallend is dat alle partners een hoge opleiding genoten in de vorm van een hbo- opleiding of hoger. Een ander verrassend feit is dat bijna een kwart van de mannen parttime werkt. De steun is van grote betekenis voor het succes van de vrouwen doordat er een vrij groot deel van de partners minder werkt en zo hun vrouw meer ruimte geeft carrière te maken. De gunfactor van de partners van deze vrouwen en het vertrouwen binnen de relatie is hierbij belangrijk.


 

Share:

lees meer >>